• facebook
  • instagram
  • e-mail
  • privacy
search

Novosti

Osvoji karte za Dinu!

12. 10. 2021.

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Egmont d.o.o, OIB: HR 52195305652, 10 000 Zagreb, Višnjevac 3.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja.

Naziv nagradnog natječaja je “Osvoji karte za Dinu“.

Nagradni natječaj Egmonta d.o.o. održat će se od 12.10.2021. do 14.10.2021. na području Republike Hrvatske, na Facebook stranici PULS - Čitaj najbolje.

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja.

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima i promidžba serijala “Dina”.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je odgovor na postavljen nagradni zadatak upisati u komentar ispod objave, najkasnije do 14.10.2021. u 00:00 sati. Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 12.10. do 14.10. 2021. u 00:00 sati automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi dva (2) odgovora s Facebooka. Priređivač zadržava pravo da sam odredi tko će dobiti koju nagradu. Također, nakon objave pobjednika potrebno je od istog da ostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu u inboxu odnosno putem poruke na PULS - Čitaj najbolje Facebook stranici.

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim djelatnika Egmonta i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom u nagradnom natječaju odnosno jednim odgovorom u komentar ispod objave s nagradnim pitanjem. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika.

Članak 5. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira.

Odabir dobitnika nagrade obavit će se 15.10.2021. u sjedištu Egmonta u Zagrebu. Odabir će nadzirati komisija. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 6. - Objava rezultata nagradnog natječaja.

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na PULS - Čitaj najbolje Facebook stranici 15.10.2021.

Članak 7. - Način i rok preuzimanja nagrada.

Dobitnik će nagradu primiti na svoju kućnu adresu i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, Egmont više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Sponzori preuzimaju obvezu dostave nagrada na kućnu adresu. Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Članak 8. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 12.10.2021. na Facebook stranici PULS - Čitaj najbolje.

Članak 9. - Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Osvoji karte za Dinu“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 10. - Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja.

Članak 11. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Članak 12. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 2x2 ulaznice za kino projekcije filma ”Dina”.

          Varaždin – projekcija u 20:15h, 1x2 ulaznice

          Zagreb (Branimir Mingle Mall) – projekcija u 20:30h, 1x2 ulaznice

Ulaznice za gradove Rijeka, Split, Zadar mogu se osvojiti na službenoj Facebook stranici knjižare Hoću knjigu.

Članak 13. Zaštita osobnih podataka pobjednika

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s dostavljačima kao trećom strankom (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavljanja nagrade dobitniku.

Takve treće osobe uključuju dobavljače koje angažiramo radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke treća stranka neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, priređivač čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog nagradnog natječaja, odnosno tri mjeseca.

Sudionik ima pravo tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Zagreb, 12.10.2021. g.

Egmont d.o.o.

Višnjevac 3, 10 000 Zagreb

*Egmont poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime.

** Tvrtka Facebook Inc. ni na koji način ne sponzorira, potiče ili upravlja, niti je na ikoji način povezana s natječajem koji priređuje Egmont.